Doa orang Pintar

Doa ini adalah doanya orang-orang yang pintar, para cerdik cendikia yang disebutkan Allah di akhir surat Ali Imran, yaitu pada ayat : 190-191,

 

“ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (Qs. Ali Imran : 190-191)

Doa ini juga selalu diulang-ulang oleh Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana tersebut di dalam hadist  :

 

“ Bahwasanya Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabatnya : “ Bagaimana anda berdoa di dalam sholat ? Dia menjawab : “ Saya membaca tasyahud kemudian saya berdoa : “ Ya Allah saya memohon kepada-Mu syurga dan saya berlindung kepada-Mu dari apai neraka, “  dan saya tidak pandai berdoa seperti doamu dan doanya Mu’adz.  Rasulullah bersabda : “ Sekitar itulah kami berdoa “ ( HR Abu Daud, Shahih )

Kenapa orang-orang pintar dan cerdik cendikia berdoa untuk selalu dijauhkan dari api neraka ? Karena mereka mengetahui bahwa setiap orang yang dimasukkan syurga dan dijauhkan dari api neraka adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akherat, sebagaimana firman-Nya :

 

sumber: bbm lol